1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony: gienek-rc.com. Zamówienia mogą składać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Zamówienia potwierdzone do realizacji mogą zostać anulowane jedynie w nagłych i nieprzewidzianych wcześniej sytuacjach, po uprzednim mailowym powiadomieniu sklepu.
 3. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep bez podania przyczyny.
 4. Ceny w Sklepie Internetowym gienek-rc.com wyrażone są w złotych polskich (PLN) w wartości brutto. W przypadku zakupu towaru po błędnej cenie wynikającej z pomyłki pracownika lub awarii serwera kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, a zamówienie zostanie anulowane.
 5. W przypadku braku produktów na magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie drogą elektroniczną, klient ma prawo nie wyrazić zgody na wydłużające się oczekiwanie i zażądać zwrotu pieniędzy. Kupujący może zmienić produkty w zamówieniu tak aby zostało ono zrealizowane jak najszybciej.
 6. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 7. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym gienek-rc.com jest prawnie wiążącą umową kupna – sprzedaży
 9. Konta, które są nieaktywne dłużej niż 30 dni będą automatycznie usuwane
 10. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. W przypadku wykrycia większej ilości kont, wszystkie konta zostaną usunięte.
 11. Zakładając konto prosimy o podanie prawdziwego adresu e-mail, który pozwoli na aktywację konta.
 12. Zakładając konto prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu.
 13. Użytkownik może złożyć tylko jedno zamówienie dziennie. W przypadku łamania tego zapisu, użytkownik zostanie usunięty z serwisu.
 14. Paczki są wysyłane dwa razy w tygodniu do klientów, których wpłaty zostały zaksięgowane na naszym koncie.
 15. Wiadomości z pytaniem o paczkę powinny zawierać w treści numer zamówienia, numer ten można znaleźć w mailu zwrotnym z naszej strony bądź w historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto na stronie gienek-rc.com
 16. Sklep gienek-rc.com nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zatrzymane przez UC.
 17. Sklep gienek-rc.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.
 18.  Akceptując regulamin podczas zamówienia informujesz nas, że znane są Tobie treści podstrony kontakt i pomoc oraz dostawy i płatności.